top  
logo
Face & Body lift
Promotion
 
โปรแกรม ตรวจวิเคราะห์สภาพผิว


       ชีวาเวชคลินิกให้ความสำคัญกับการตรวจวิเคราะห์ผิวของท่านก่อนการทำทรีทเมนต์ เพื่อให้มั่นใจได้ว่าให้รับการบริการที่ถูกต้องเหมาะสมกับสภาพผิวของท่านโดยแพทย์ผู้เชียวชาญและ ทีมงานเชียวชาญเฉพาะทางนอกจากนี้แพทย์ยังสามารถแสดงให้ท่านเห็นลักษณะหน้าของท่าน ที่จะเปลี่ยนแปลงไป เมื่อรับการรักษายกกระชับผิวอยางถูกต้องต่อเนื่องเรียบร้อยแล้ว หมดปัญหาเรื่องการผิดหวัง เพราความคาดหวังของท่านจะได้รับการปรับให้ตรงกับความจริงก่อนการรักษา เครื่องมือตรวจสภาพผิว ซึ่งต่อเชื่อมเข้ากับระบบคอมพิวเตอร์ถ่ายรูปใบหน้าในมุมที่แตกต่างกัน ตรวจวิเคราะห์สภาพผิวโดยคุณหมอผู้เชี่ยวชาญพร้อมจำลองภาพโครงหน้าที่ผ่านการรักษา ด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ที่ล้ำสมัย โดยท่านสามารถเห็นการเปลี่ยนแปลงที่ดีขึ้นของรูปหน้า ในแบบที่ท่านขื่นชอบให้ทันที

โดยท่านสามารถเลือกรับบริการ ดังนี้

 

 
Previous Next
ชีวาเวชคลีนิก อาคารโมเดิร์นทาวน์ ชั้น 1 เอกมัยซอย 3 สุขุมวิท 63 กทม. 10110
โทร. 0-2382-0420-22 แฟกซ์ 0-2382-0423